Mirror fractile
Zoeken

Levering & retouren

1 Levering

Voor alle webshopbestellingen van eindconsumenten levert Deknudt Mirrors op het door u opgegeven adres. Deknudt Mirrors kan alleen leveren op een thuis- of kantooradres, het is niet mogelijk om naar postbussen te verzenden. 

Leveringen gebeuren op werkdagen, niet zijnde een feestdag in uw land of in het gebied waarin ons distributiecentrum zich bevindt. Let wel, leveringstermijnen zijn indicatief en worden dus niet beschouwd als strikte termijnen. In het geval dat een leveringstermijn wordt overschreden, geeft dit  u geen recht op schadevergoeding. 

Deknudt Mirrors is gerechtigd om deelleveringen uit te voeren zodat u uw producten zo snel mogelijk ontvangt. Er zijn geen extra kosten verbonden aan dergelijke deelleveringen. 

Indien Deknudt Mirrors voor het aangaan van het verkoopcontract ontdekt dat zij de bestelde standaardproducten niet meer kan leveren, kunnen wij u een gelijkwaardig product aanbieden inzake kwaliteit, prijs en functie. U bent niet verplicht om de vervangende producten te accepteren. In het geval dat Deknudt Mirrors uw producten niet meer kan leveren na het aangaan van het verkoopcontract, zal Deknudt Mirrors alle reeds gedane betalingen terugbetalen.  

 

EU-Land    

Levertijd (max)      

Transportkosten      

België 

7 werkdagen 

€ 45 

Bulgarije 

7 werkdagen 

€ 90 

Cyprus 

7 werkdagen 

€ 90 

Denemarken 

7 werkdagen 

€ 60 

Duitsland 

7 werkdagen 

€ 60 

Estland 

7 werkdagen 

€ 90 

Finland 

7 werkdagen 

€ 90 

Frankrijk 

7 werkdagen 

€ 60 

Griekenland 

7 werkdagen 

€ 90 

Hongarije 

7 werkdagen 

€ 90 

Ierland 

7 werkdagen 

€ 90 

Italië 

7 werkdagen 

€ 90 

Kroatië 

7 werkdagen 

€ 90 

Letland 

7 werkdagen 

€ 90 

Litouwen 

7 werkdagen 

€ 90 

Luxemburg 

7 werkdagen 

€ 60 

Malta 

7 werkdagen 

€ 90 

Nederland 

7 werkdagen 

€ 60 

Oostenrijk 

7 werkdagen 

€ 150 

Polen 

7 werkdagen 

€ 90 

Portugal 

7 werkdagen 

€ 90 

Roemenië 

7 werkdagen 

€ 90 

Slovenië 

7 werkdagen 

€ 90 

Slowakije 

7 werkdagen 

€ 90 

Spanje 

7 werkdagen 

€ 90 

Tsjechische Republiek    

7 werkdagen                 

€ 90                            

Zweden 

7 werkdagen 

€ 90 

2 Richtlijnen voor retourzendingen

Vanwege de specificiteit van Deknudt Mirrors-producten worden alle retourzendingen behandeld en georganiseerd door Deknudt Mirrors. Om een retour te organiseren, stuurt u een e-mail naar contact@deknudtmirrors.com. Er wordt binnen 2 werkdagen contact met u opgenomen om de retourzending af te handelen. Een specifieke procedure over hoe om te gaan met de retourzending wordt naar u gemaild. Het bevat de volgende specifieke stappen:  

  1. Stuur een e-mail naar contact@deknudtmirrors.com met uw originele orderbevestiging of factuur als bijlage

  1. Deknudt Mirrors bevestigt de ontvangst van deze e-mail binnen 2 werkdagen en laat het transport regelen

  1. U wordt gecontacteerd door Deknudt Mirrors of het transportbedrijf om afspraken te maken voor het ophalen

  1. Zodra de producten zijn opgehaald en geïnspecteerd in het magazijn, zal Deknudt Mirrors u terugbetalen. Houd er rekening mee dat alle elementen die worden vermeld in sectie 3 – Klachten – van toepassing zijn

3 Klachten

B2B: raadpleeg ons "After sales policy" op de FAQ pagina van onze website ("wat als mijn spiegel beschadigd is"): 

WEBSHOP BESTELLINGEN VAN EINDGEBRUIKERS:  

Alle klachten dienen per e-mail te worden geformuleerd binnen de wettelijke termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen. Geretourneerde producten worden door Deknudt Mirrors geïnspecteerd en volledig terugbetaald of vervangen als de schade het gevolg is van een fabricagefout of afwijking van de fabrieksspecificaties. Na fysieke ontvangst van de geldige retourzending zal Deknudt Mirrors het volledige door u betaalde aankoopbedrag terugbetalen.   

In geval van herroeping van de aankoop, geformuleerd per e-mail binnen de wettelijke termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen, zal Deknudt Mirrors het volledige aankoopbedrag terugbetalen. De retourtransportkosten, die gelijk zijn aan de oorspronkelijk gefactureerde transportkosten, worden in mindering gebracht op de vergoeding.   

Terugbetalingen worden uitgevoerd in dezelfde vorm van betaling als de oorspronkelijke aankoop.  

Indien een product wordt geretourneerd en Deknudt Mirrors meent dat het beschadigd is door een handeling of nalatigheid waaraan u schuld heeft, heeft Deknudt Mirrors het recht om de waardevermindering van de geretourneerde producten in mindering te brengen op het aan u terug te betalen bedrag. U kunt dit voorkomen door de producten niet te gebruiken en door zich te onthouden van acties die de waarde ervan negatief kunnen beïnvloeden.  

We betalen geen producten terug: 

  1. Indien de retouraanvraag buiten de wettelijke termijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen valt  

  1. Niet in de originele verpakking

  1. Verkregen uit een andere bron dan onze website  

  1. Beschadigd door misbruik of nalatigheid (niet volgen van onze reinigings- en installatie-instructies, zie FAQ voor meer informatie

  1. Beschadigd door verkeerd gebruik of andere activiteiten dan het beoogde doel